Comparteix:

Assessorar a la empresa The Forest Next per la fabricació, a escala laboratori i a escala de producció, de una sèrie de formulacions de caràcter cosmètic, basat en tecnologies de microencapsulació

Responsable: Lis Arias, Manuel Jose | Grup: POLQUITEX

 

Assessorar a la empresa The Forest Next per la fabricació, a escala laboratori i a escala de producció, de una sèrie de formulacions de caràcter cosmètic, basat en tecnologies de microencapsulació.

  

Data d'inici:               2021-10-01
Data de fi:                  2026-12-31

Responsable:      Lis Arias, Manuel Jose

POLQUITEX

Materials Polimérics i Química Téxtil

 

Keywords
POLQUITEX