Comparteix:

TÜV SÜD i la UPC creen a l’ESEIAAT una càtedra d’empresa en sostenibilitat

30/04/2024

L’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) serà la seu de la càtedra d’empresa TÜV SÜD-UPC en integració dels criteris de sostenibilitat ESG (les sigles en anglès d’Environmental, Social and Governance) a l’estratègia de l’empresa. Així s’acordarà mitjançant un conveni, que signaran el 2 de maig, el rector de la UPC, Daniel Crespo, i el CEO de TÜV SÜD Iberia, Josep Maria Arnau. La càtedra tindrà com a codirectores Marta Gangolells, professora de l’ESEIAAT, i Sandra Sancho, Chief Sustainability Officer de TÜV SÜD.

 

Promoure la transferència de coneixement a través d’activitats d’R+D+I, compartir l’experiència tecnològica especialitzada de la UPC i l’empresa TÜV SÜD en matèria ambiental, social i de bon govern i generar estratègies d’integració d’aquest criteris, coneguts com a ‘Environmental, Social and Governance (ESG)’ a les empreses són els principals objectius de constituir la nova càtedra d’empresa en integració dels criteris de sostenibilitat ESG a l’estratègia de l’empresa.

Per assolir els objectius, ambdues parts han creat una comissió de seguiment integrada per les dues codirectores, el CEO de l’empresa, Josep Maria Arnau, el director de l’ESEIAAT, Xavier Roca, i el professor de la mateixa escola Lluís Gil. 

La Càtedra actuarà en tres àmbits: recerca, transferència de tecnologia i suport a la innovació, i també impulsarà activitats de visibilització i promoció.

Així, TÜV SÜD i la Universitat col·laboraran en assignatures relacionades de graus i màsters que s'imparteixen a l'ESEIAAT; codirigiran Treballs de Fi de Grau i de Màster en temàtiques d'interès; i impulsaran seminaris i conferències que impartiran professionals de TÜV SÜD. La Càtedra també patrocinarà la participació en el Fòrum d'Empreses de l’ESEIAAT, crearà els premis TÜV SÜD al millor Treball Final de Grau i de Màster en sostenibilitat a la indústria i al millor expedient acadèmic d’alguna de les titulacions impartides a l’ESEIAAT. Així mateix, impulsarà la cooperació educativa mitjançant pràctiques a l’empresa TÜV SÜD.

Igualment, la UPC i TÜV SÜD treballaran en la identificació de les necessitats reals de les empreses per proposar solucions i reptes tecnològics innovadors i disruptius; mantindran una vigilància tecnològica estreta sobre sostenibilitat ambiental, social i de governança a les empreses; potenciaran la realització de tesis doctorals dins del programa de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya i fomentaran la presentació de projectes de recerca en convocatòries competitives en els àmbits català, espanyol i europeu.

D’altra banda, la Càtedra TÜV SÜD-UPC fomentarà la presentació dels resultats tecnològics obtinguts en jornades divulgatives dins i fora de la UPC; potenciarà la difusió de les jornades i de l'activitat de la Càtedra a través de les xarxes socials i altres publicacions, i la internacionalització de les activitats de la Càtedra mitjançant el contacte amb associacions amb finalitats similars. Es preveu promoure trobades nacionals i internacionals d'experts i publicacions científico-tècniques sobre temes d'interès comú, i donar suport a activitats de promoció i visibilitat de la Càtedra.

L’empresa  TÜV SÜD, amb més de 150 anys d’història, és un referent del sector en solucions de seguretat, qualitat i sostenibilitat per a les empreses. La companyia, que compta amb més de 25000 treballadors i 1000 ubicacions arreu del món, ofereix solucions integrals enfocades a assessorar i impulsar la gestió empresarial dels seus clients a través de la innovació, la sostenibilitat, la digitalització i el compliment normatiu.  TÜV SÜD s'esforça constantment per promoure l'excel·lència en els processos i les pràctiques empresarials per integrar la sostenibilitat, segons els criteris ESG, com un component central en les estratègies corporatives, fomentant així una gestió empresarial més responsable i orientada al futur.