Comparteix:

TUAREG - Turbulence and Aero in Mechanical and Aerospace Engineering Group

El grup TUAREG es va fundar el desembre de 2016. Inicialment, l'activitat científica del grup, centrada en els àmbits de l'Enginyeria Mecànica i Aeroespacial, tenia com a objectius principals:

i) L'estudi del comportament fluidodinàmic de sistemes i equips tèrmics i aerodinàmics utilitzant tècniques de simulació numèrica d'alt nivell, incloent l'ús de supercomputació;

ii) Utilitzar els resultats de la seva recerca bàsica en aquestes àrees per millorar l'eficiència energètica dels sistemes i equips, així com el seu disseny. Per dur a terme aquests estudis, el nucli inicial de TUAREG estava format per especialistes d'alt nivell amb experiència en tècniques numèriques i experimentals, així com en transferència de tecnologia.

Per tal de poder respondre a les necessitats de la societat actual, que cada vegada demana enfrontar nous reptes amb un enfocament multidisciplinari i innovador, i contribuir a l'avanç del coneixement, el grup TUAREG s'ha re-fundat reunint especialistes de diferents àrees (mecànica de fluids, enginyeria de projectes, màquines tèrmiques i motors, enginyeria aeroespacial). Aquesta estructura multidisciplinària permetrà als investigadors del grup identificar sinergies i generar complementarietats per afrontar, des de diferents perspectives, els reptes de recerca en l'àmbit de l'Enginyeria Mecànica i Aeroespacial.

 


 

INFORMACIÓ DE CONTACTE:

 

- Adreça de correu: ivette.rodriguez@upc.edu

- Telèfon: 93 739 82 46

- Adreça: ESEIAAT. Carrer Colom 11, 08222. Terrassa

- Referència SGR: 2021SGR1051

 

Principals indicadors dels darrers anys

  • 17 Investigadors
  • 9Doctors
  • 99Projectes Competitius Europeus i Nacionals
  • 360Publicacions
  • 21 Tesis
  • 59,7Milers d'euros en Transferència de Tecnologia 

 Línies de Recerca

La divisió de Fluids de TUAREG se centra en una part important de la seva activitat científica en la recerca de solucions innovadores, intel·ligents i ambientalment sostenibles. Això s'aconseguirà mitjançant l'ús i desenvolupament d'algoritmes i mètodes numèrics de gran precisió per trobar solucions òptimes i estratègies des del punt de vista de l'eficiència aerodinàmica, aeroacústica i tèrmica. Per tant, la missió d'aquesta divisió es centra en avançar en el coneixement i l'ús de tècniques de simulació numèrica d'alt nivell, combinades amb models físics precisos que permetin respondre a les necessitats de la indústria actual.

 

Les eines de CFD de gran precisió per a aplicacions industrials es poden millorar mitjançant l'ús d'algoritmes avançats i eficients i tècniques de modelització que permetin reduir els costos en termes de temps de disseny i execució. Aquestes tècniques i models es poden utilitzar en àrees on actualment és necessari l'ús de costoses instal·lacions experimentals, és a dir, mitjançant el desenvolupament de rèpliques digitals de sistemes i equips. Els indicadors d'estalvi inclouen la reducció dels costos de fabricació de models, els costos d'execució de proves experimentals i altres costos relacionats amb els mètodes de proves físiques. Per tant, aquesta divisió té com a objectiu avançar en l'ús i la millora de les eines de simulació numèrica industrial existents, aprofundint en el coneixement de la dinàmica de fluids, la modelització de turbulència i la transferència de calor. La importància de la simulació numèrica està creixent avui dia, amb un nombre cada vegada major d'aplicacions i reptes plantejats per la indústria, com ara la millora dels processos industrials i la protecció del medi ambient. Això es pot aconseguir mitjançant els avenços en la simulació i les tècniques de multiphysics per descriure millor els processos industrials i reduir les emissions contaminants.
La societat actual es mou cap a un mapa energètic cada vegada més diversificat, amb sistemes eficients per a la generació, transformació, transport i distribució d'energia, on les energies verdes jugaran un paper rellevant. Per tant, la divisió de Green-Energy centra la seva recerca en l'àmbit de l'eficiència energètica i les energies renovables. Aquesta divisió té com a objectiu esdevenir una referència en el desenvolupament de sistemes tèrmics eficients basats en l'ús d'energies verdes, combinant la formació d'especialistes, el desenvolupament de recerca bàsica i la transferència de coneixement i tecnologia a la societat. En resum, aquesta divisió treballa en:

 

i) l'estudi de solucions optimitzades per a l'eficiència energètica en edificis i entorns urbans, per reduir els efectes de l'illa de calor urbana i el consum d'energia, com ara el consum de calefacció i aire condicionat;

 

ii) continuar i augmentar la transferència de tecnologia i els projectes de recerca industrial en aquest camp.
La nostra societat està experimentant canvis cap a un món globalitzat i interconnectat, amb un gran creixement en la demanda i oferta de solucions d'IoT (Internet de les Coses) i el desenvolupament de la indústria 5.0. Com a conseqüència, hi ha una necessitat de comunicació més ràpida i eficient. Les constel·lacions de satèl·lits com Starlink es proposen com una bona solució. Les constel·lacions de satèl·lits en òrbita baixa o molt baixa (LEO o VLEO) proporcionen una comunicació més eficient en termes de temps amb estacions terrestres distants que les comunicacions amb satèl·lits en òrbita alta com GEO, ja que redueixen la distància de propagació, la pèrdua de senyal i la latència. També permeten la connectivitat fins i tot si no tenen una línia de visió clara, a diferència dels GEO. La Divisió Aeroespacial vol treballar en el disseny de constel·lacions de satèl·lits de comunicació LEO i VLEO, centrant-se tant en l'aerodinàmica, els materials, els sistemes de propulsió, el control d'actitud i l'eficiència energètica dels satèl·lits, com en l'optimització de les rutes i protocols de comunicació de la constel·lació utilitzant eines de simulació sofisticades.