Comparteix:

TIEG - Terrassa Industrial Electronics Group

El Grup TIEG es va crear el 2007 com a grup reconegut per la UPC, per l'acord del Consell de Govern d'aquesta Universitat núm. 59/2007, amb l'objectiu d'investigar i donar suport a les empreses en projectes d'R + D + I en les àrees electrònica de potència i compatibilitat electromagnètica en sistemes industrials. Les inquietuds plantejades per diverses empreses a fer els seus productes més eficients i fiables amb l'ús dels nous dispositius semiconductors d'ampli ample de banda (WBG) s'estan centrant en l'actualitat l'activitat del grup.

En Electrònica de Potència: els integrants d'aquesta àrea compten amb una experiència comprovada com mostren les nombroses publicacions, així com també d'equipament especialitzat per treballar en diferents aplicacions: disseny i validació de convertidors electrònics de potència, en el disseny de sistemes basats en fonts d'energia renovables, en sistemes de mesura i supervisió de qualitat de potència, sistemes d'alimentació i accionaments (en particular accionaments per a vehicle elèctric i del sector aeronàutic). Per aquest motiu les principals i més recents activats d'investigació contemplen els convertidors multinivell, eficiència i fiabilitat de convertidors, disseny de circuits driver per semiconductors de WBG, etc.

En Compatibilitat Electromagnètica (EMC): els integrants també disposen d'un experiència comprovada i estan especialitzats en el disseny i test d'equips d'electrònica industrial, és a dir, equips que generen pertorbacions de relativa baixa freqüència (pertorbacions de xarxa i EMI conduïdes fins 30MHz i radiades fins 1GHz). Per aquest motiu les principals i més recents activitats contemplen l'optimització de cel·les de commutació a nivell Layout, EMI i assajos..

 


 

INFORMACIÓ DE CONTACTE:

 

- Adreça de correu: jordi.zaragoza-bertomeu@upc.edu

- Telèfon: 93 739 81 93

- Adreça: Carrer Colom, 1

                  08222, Terrassa

- Referència SGR: 2021SGR0390

 

Pàgina Web.

Principals indicadors dels darrers anys

  • 5Investigadors
  • 2Doctors
  • 51Projectes Competitius Europeus i Nacionals
  • 105Publicacions
  • 15 Tesis
  • 58,4Milers d'euros en Transferència de Tecnologia