Comparteix:

TECTEX - Grup de Recerca en Tecnologia Textil

L’objectiu principal del Grup de Recerca en Tecnologia Tèxtil (TECTEX – Textile Technology Research Group) és el desenvolupament i optimització de noves matèries, processos i tecnologies de la cadena de valor tèxtil (fabricació de fibres, fils, teixits, processos de tintura i acabats i productes tèxtils). Els sectors d’aplicació principals de TECTEX són, a més del tèxtil, els sectors de la construcció i la salut. Tot i que l’àrea de coneixement principal del grup és l’Enginyeria Tèxtil, també integra les àrees d’Enginyeria de la construcció, Enginyeria biomèdica i Enginyeria ambiental. La activitat del grup es centra bàsicament en dur a terme recerca aplicada per fer transferència de coneixement al teixit industrial i al mercat, així com en aquella recerca bàsica necessària per l’avenç del coneixement. L’activitat de TECTEX té com a finalitat última la reducció dels impactes ambientals, increment de la circularitat i optimització dels materials, processos i tecnologies tèxtils així com el desenvolupament solucions d’alt valor afegit. Tot això per contribuir a la creació d’un sector tèxtil més sostenible i competitiu i al seu torn, contribuir als objectius de desenvolupament sostenible globals. TECTEX focalitza la seva recerca en les següents temàtiques principals: - Reciclat de materials tèxtils - Materials de compostos de matriu cementicia reforçats amb fibres i estructures tèxtils. - Fibres naturals obtingudes a partir de residus agrícoles. - Modificació en el processat i caracterització de les fibres químiques. - Procesos de tintura amb colorants naturals a partir de residus agrícoles - Electrospinning per aplicacions biomèdiques - Aplicació de la Industria 4.0 a la tecnologia tèxtil - Smart Textiles i tèxtils multifuncionals

 


 

INFORMACIÓ DE CONTACTE:

 

- Adreça de correu: monica.ardanuy@upc.edu

- Telèfon: 93 739 81 58

- Adreça: INTEXTER - Carrer Colom, 15.

                 08222, Terrassa

- Referència SGR: 2021SGR1056

 

Pàgina Web.


Principals indicadors dels darrers anys

 • 12 Investigadors
 • 6Doctors
 • 142Projectes Competitius Europeus i Nacionals
 • 1.986Publicacions
 • 37 Tesis
 • 456,2Milers d'euros en Transferència de Tecnologia  

Línies de recerca

 • Compostos de ciment reforçats amb fibres i estructures tèxtils
 • Fibres naturals obtingudes a partir de residus agrícoles
 • Modificació en el procés i caracterització de fibres químiques
 • Electrofilat per a aplicacions biomèdiques
 • Aplicació de la Indústria 4.0 a la tecnologia tèxtil
 • Reciclatge de materials tèxtils
 • Tèxtils i productes intel·ligents i multifuncionals
 • Processos de tintura amb colorants naturals a partir de residus agrícoles