Comparteix:

SEER - Sistemas Eléctricos de Energía Renovable

SEER, el centre de recerca en Sistemes d'Energia Elèctrica Renovable de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech, desenvolupa projectes de recerca d'avantguarda a nivell d'excel·lència internacional amb l'objectiu de fer que les xarxes elèctriques del futur siguin una realitat avui.

En col·laboració amb empreses i institucions internacionals, SEER duu a terme activitats de recerca multidisciplinàries centrades en:

 • Generació d'energia basada en energies renovables, principalment eòlica i solar
 • Integració a la xarxa de sistemes de generació distribuïda
 • Explotació de sistemes d'emmagatzematge d'energia en xarxes elèctriques
 • Xarxes elèctriques actives, flexibles i intel·ligents
 • Millora de la qualitat energètica i l'eficiència energètica
 • Control avançat de sistemes elèctrics

 


 

INFORMACIÓ DE CONTACTE:

 

- Adreça de correu: jose.ignacio.candela@upc.edu

- Telèfon: 93 739 85 47

- Adreça: Rambla de Sant Nebridi, s/n.

                  GAIA building 2nd/3rd floor.

                  08222, Terrassa

- Referència SGR: 2021SGR0394

Principals indicadors dels darrers anys

 • 5Investigadors
 • 5Doctors
 • 63Projectes Competitius Europeus i Nacionals
 • 253Publicacions
 • 30 Tesis
 • 386,3Milers d'euros en Transferència de Tecnologia  

Línies de recerca destacades

Disseny de noves topologies i tècniques de control per a convertidors d'energia fotovoltaica, que van des de petits convertidors modulars d'uns centenars de watts fins a convertidors centralitzats d'uns centenars de quilowatts. Anàlisi i disseny de controladors per a centrals fotovoltaiques per millorar-ne la controlabilitat segons les exigències marcades pel gestor de la xarxa de transport/distribució. Hibridació d'instal·lacions d'energia fotovoltaica amb altres fonts d'energia i sistemes d'emmagatzematge d'energia elèctrica per millorar-ne el rendiment reduint la intermitència i consolidant la seva resposta estocàstica al subministrament continu. Anàlisi del rendiment dels sistemes elèctrics consistents en centrals fotovoltaiques avançades implicades en la prestació tant d'energia elèctrica com de serveis auxiliars Estudis d'integració de l'energia fotovoltaica en xarxes existents
Anàlisi i disseny de controladors avançats per a aerogeneradors per garantir un funcionament fiable en condicions anormals de la xarxa Disseny de noves topologies i tècniques de control per a convertidors de potència multinivell de mitjana tensió per a aplicacions eòliques Anàlisi de flux harmònics en centrals eòliques i disseny de mesures de mitigació Anàlisi del rendiment dels sistemes elèctrics consistents en centrals eòliques avançades implicades en la prestació tant d'energia elèctrica com de serveis auxiliars Disseny de mini generadors eòlics
Anàlisi i disseny d'equips i esquemes de control de sistemes elèctrics basats en conceptes de generació distribuïda Anàlisi i disseny de maquinari i tècniques de control de microxarxes Estudi de sistemes de gestió de generació i esquemes de control de xarxes intel·ligents Disseny de sistemes d'emmagatzematge d'energia elèctrica i anàlisi de serveis de xarxa Disseny de condicionadors de potència i FACTS i anàlisi del seu impacte en xarxes elèctriques Estudi dels esquemes de gestió de la resposta a la demanda a les xarxes elèctriques modernes