Comparteix:

SAC - Sistemes Avançats de Control

El Centre Específic de Recerca (CER) en Supervisió, Seguretat i Control Automàtic (CS2AC-UPC) és un grup multidisciplinari de professors de la UPC i investigadors del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) dedicat a la recerca i transferència tecnològica en el camp del control automàtic i la supervisió de sistemes complexos (ciberfísics).

Les activitats de recerca de CER CS2AC s'emmarquen dins de l'àmbit de l'aplicació de tècniques de control automàtic, la supervisió i la intel·ligència artificial a desenvolupar mètodes i eines informàtiques (algorismes) que permetin millorar el funcionament de sistemes (aerogeneradors, vehicles autònoms, ...) i processos tecnològics complexos, (xarxes aigua, smart grids, plantes depuradores, processos productius,...). Els mètodes i eines desenvolupats permeten millorar les prestacions de funcionament i l'operació òptima (per tal de reduir costos o millorar aspectes mediambientals), tot garantint-ne la seguretat enfront a fallades i atacs ciberfísics.

El grup ha participat en un important nombre de projectes nacionals i europeus. Així mateix el grup té una llarga trajectòria de col·laboracions industrials amb diferents empreses així com amb centres de recerca de referència en els àmbits de treball del CER.

 


 

INFORMACIÓ DE CONTACTE:

 

- Adreça de correu: vicenc.puig@upc.edu

- Telèfon: 93 739 85 62

- Adreça: Rambla de Sant Nebridi, 10, Edifici TR11

                  08222, Terrassa 

- Referència SGR: 2021SGR0278

 

Pàgina Web.

Principals indicadors dels darrers anys

 • 12 Investigadors
 • 8Doctors
 • 162Projectes Competitius Europeus i Nacionals
 • 866Publicacions
 • 75 Tesis
 • 447,6Milers d'euros en Transferència de Tecnologia 

Línies de recerca

 • Data analytics i Machine Learning
 • Diagnosi i resiliencia/tolerància a fallades/atacs ciberfísics
 • Prognosi i manteniment predictiu
 • Disseny i gestió òptima de sistemes complexos i de gran escala
 • Planificació i control de vehícles autònoms
 • Control de sistemes energètics basats en hidrogen