Comparteix:

MICROTECH LAB - Microtechnology for the industry

MicroTech Lab aplica el poder de la miniaturització per crear nous dispositius micro/nanofluídics revolucionaris o superar els seus predecessors més grans en els diferents camps de l'enginyeria com la salut, l'energia i les comunicacions. Un equip multidisciplinari de física de fluids, biologia, mecànica, nanofabricació i comunicacions, centrat en la transferència de tecnologia de la indústria La recerca és eminenment experimental, tot i que la combinem l’anàlisis mitjançant computational fluid dynamics (CFD). La nostra recerca es centra en l’anàlisis dinàmic de fluid a petita escala, l’estudi de les forces capilars o electroforètiques i la interacción fluid-estructura. Hem desenvolupat microfluídica per a sistemes de lab-on-chip, organ-on-chip o wearables. Hem aplicat diverses tècniques microfluidiques per a la separació de partícules en fluids, tan aplicant forces electroforètiques com gradients de densitats.

A través del desenvolupament dels projectes de recerca hem incorporat una serie d’eines com poden ser:

- Processat d’imatges:
          Càmeres d’alta velocitat
          Microcopia de fluorescència
          Tècniques de processat d’imatges.

- Microfabricació:
          Tècniques de fabricació de motlles (Epoxy, PDMS- 10 um resolució)
          Tècniques de deposició de films amb spin coating (6000 rpms)
          Exposició a UV (Polos Printer)
          Tractments amb Plasma
          Micromecanitzat (resolució 50 um)
          Tall per làser (resolució 100 um)
- Microfluidica
          Disseny de chips microfluidics i interconnexions.
          Diferents bombes de xeringa (from 8pL/hr to 40µL/s) I controladors de pressió
(1mbar to 2 bar)
          Velocimetria de partícules (micro particle image velocimetry)


 

INFORMACIÓ DE CONTACTE:

 

- Adreça de correu: jasmina.casals@upc.edu

- Telèfon: 93 739 80 23

- Adreça: Avda. Diagonal, 647

 

Microtech Lab

Principals indicadors dels darrers anys

  • 4 Investigadors
  • 3Doctors
  • 48Projectes Competitius Europeus i Nacionals
  • 157Publicacions
  • 14 Tesis
  • 176,9Milers d'euros en Transferència de Tecnologia