Comparteix:

MCIA - Motion Control and Industrial Applications Research Group

El Centre MCIA pertany a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). El personal del Centre MCIA prové de les escoles d'Enginyeria Aeronàutica i Industrial. L'activitat del Centre està diversificada en Recerca científica, Recerca aplicada i Transferència de tecnologia cap a la industria en les àrees de Tracció elèctrica, Eficiència energètica, Sistemes d'alt voltatge, Electrónica industrial, Manteniment industrial y Mecatrònica. MCIA és membre de la Xarxa d'Innovació i Tecnologia del Govern local de Catalunya (TECNIO). TECNIO és el segell que es concedeix per la Generalitat de Catalunya a través de l'acció d'identificar on són les tecnologies més innovadores, els proveïdors que la desenvolupen i els facilitadors que ajuden a transferir-la al mercat.

Els serveis que el Centre MCIA pot proporcionar a la Universitat i a les empreses estan estretament relacionats entre si. Com que el Centre MCIA va néixer, i pertany, a la Universitat, tot comença amb les activitats d'Investigació pura. A mesura que el grup va adquirint experiència en la resolució de problemes tecnològics i científics, té lloc la Transferència Tecnològica, que consisteix en transferir aquells coneixements de la investigació pura al sector industrial i a la societat. El coneixement del grup que ha sigut aplicat proporciona un retorn de conceixement molt important. Tot aquest retorn és vist com una informació molt valuosa, i és transferit a la Universitat mitjaçant les activitats de Formació i l'ensenyament dels membres del grup a la Universitat.

 


 

INFORMACIÓ DE CONTACTE:

 

Centre de Recerca MCIA:

- Adreça de correu: info@mcia.upc.edu

- Telèfon: 93 739 85 22

- Fax: 93 739 89 72

- Adreça: Rambla Sant Nebridi 22. Gaia Research Building. 
                  Campus UPC Terrassa, 08222.

 

Director Centre de Recerca:

- Adreça de correu: luis.romeral@mcia.upc.edu

- Telèfon: 93 739 85 10

- Referència SGR: 2021SGR0392

 

Pàgina Web.

Principals indicadors dels darrers anys

  • 23 Investigadors
  • 5Doctors
  • 131Projectes Competitius Europeus i Nacionals
  • 578Publicacions
  • 60 Tesis
  • 761,2Milers d'euros en Transferència de Tecnologia