Comparteix:

IAFARG - Industrial and Aeronautical Fluid-dynamic Applications Research Group

El Grup de Recerca en Fluidodinàmica Industrial i Aeronàutica (IAFARG) és un grup que engloba el principal camp de la seva recerca adreçada a aplicacions industrials i aeronàutiques i l'experiència i coneixements en l'àmbit de les tecnologies fluidodinàmiques.

IAFARG està constituït per un equip reduït de professorat i investigadors, bàsicament integrat per personal dels Departaments de Mecànica de Fluids i d’Enginyeria Mecànica (Campus Terrassa-UPC), un equip que fa molts anys que col·labora i que treballa plegats.

IAFARG té una dedicació bàsica en els ensenyaments de Grau i Màster propis en el seu àmbit, a més de la formació de doctorands. Cursos de postgrau, cursos de formació contínua i personalitzats per formació del personal d'empresa, són altres activitats docents impartides pel grup.

L’aplicació del coneixement i experiència adquirit en les línies bàsiques de recerca basada en la Mecànica de Fluids representa una altra activitat del grup IAFARG, que en conjunció amb la transferència de tecnologia dins del seu àmbit, són senyal d’identitat per tal de desenvolupar i optimitzar la Fluidotècnia associada així com detectar necessitats tecnològiques, cada vegada més diverses i especialitzades. Recerca d’excel·lència a mitjà i llarg termini en l’àmbit.

La internacionalització es reforça amb la col·laboració amb centres de prestigi nacionals i internacionals per desenvolupar projectes, diversificar i créixer en activitats. IAFARG té experiència en l’elaboració de documents, informes i gestió de sol·licituds de subvencions a programes estatals i internacionals per al finançament de projectes.

 


 

INFORMACIÓ DE CONTACTE:

 

- Adreça de correu: pedro.javier.gamez@upc.edu

- Telèfon: 93 413 72 61

- Adreça: Avinguda Diagonal, 647

                  08028, Barcelona

Pàgina Web.

 

Principals indicadors dels darrers anys

  • 3 Investigadors
  • 3Doctors
  • 12Projectes Competitius Europeus i Nacionals
  • 157Publicacions
  • 8 Tesis
  • 1Milers d'euros en Transferència de Tecnologia 

Línies de recerca

  • Concepció, disseny, simulació i experimentació de components i sistemes fluid mecànics, màquines de fluids i fluid power
  • Tècniques de simulació numèrica CFD i anàlisi dinàmic
  • Tècniques expreimentals: bancs de proves, instrumentació, assajos de camp, PIV