Comparteix:

GRIC - Grup de Recerca i Innovació de la Construcció

El Grup de Recerca i Innovació de la Construcció (GRIC), reconegut com a grup consolidat per la Generalitat de Catalunya en les convocatòries 2009-2013, 2014-2016, 2017-2021 i 2022-2024, està adscrit al Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció i format per un equip de professors i investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya.

L'objectiu principal del grup de recerca GRIC és el de contribuir a la transició dels sistemes urbans cap a la sostenibilitat, centrant-se en els edificis com a elements essencials per assolir els objectius de descarbonització de la Unió Europea.

 

Línies de Recerca

L'objectiu del GRIC inclou una visió integrada de l'ecosistema constructiu, climàticament neutre, centrat en l'usuari, energèticament eficient, circular i digitalitzat, considerant la gestió de tot el cicle de vida (disseny, fabricació, construcció, operació, renovació i desconstrucció) de l'entorn construït (des dels edificis fins a les infraestructures).

Les activitats del grup posen especial èmfasis en facilitar una transició efectiva dels edificis existents cap a edificis de zero emissions netes, mantenint el benestar dels ocupants, tan en termes de confort tèrmic com d’una bona qualitat de l’aire. Això pot aconseguir-se millorant l’operació, el control i el manteniment dels edificis, incloent l’ús de fonts renovables d’energia i potenciant les xarxes intel·ligents i les comunitats energètiques. En qualsevol cas, les solucions previstes sempre inclouen les perspectives social i ambiental.

En aquest context, la investigació del GRIC es recolza en l’ús de les dades i en la implementació de solucions digitals com a base essencial per a la transició cap a una economia més resilient.


 


 

INFORMACIÓ DE CONTACTE:

 

- Adreça de correu: gric.ec@upc.edu

- Adreça: Carrer Colom, 11.

                  08222, Terrassa

- Referència SGR: 2021SGR0341

 

Pàgina Web.

Twitter

Principals indicadors dels darrers anys

  • 14 Investigadors
  • 7Doctors
  • 201Projectes Competitius Europeus i Nacionals
  • 994Publicacions
  • 56 Tesis
  • 388,4Milers d'euros en Transferència de Tecnologia