Comparteix:

GBMI - Grup de Biotecnologia Molecular i Industrial

El Grup de Biotecnologia Molecular i Industrial (GBMI) del Departament d'Enginyeria Química de la UPC és un grup de recerca multidisciplinari que combina la recerca bàsica i aplicada en els camps de la biotecnologia, la biologia molecular, l'enginyeria de polímers i l'enginyeria genètica. La recerca al GBMI es centra en l'estudi de l'estructura i les propietats de les proteïnes receptors de membrana, la modificació funcional enzimàtica de polímers i biopolímers per a aplicacions industrials i biomèdiques, la síntesi enzimàtica i la polimerització, la modificació química i enzimàtica de proteïnes per a aplicacions industrials, la purificació, la caracterització estructural, bioquímica i funcional de biomolècules. El GBMI té una àmplia experiència en projectes de recerca espanyols i europeus i en projectes impulsats per la indústria.

 

Línies de recerca

El camp principal de recerca de l'Equip de Biotecnologia Molecular, dins del grup GBMI, és l'estudi de les proteïnes de membrana, especialment els receptors acoblats a proteïnes G (GPCR), una super família de receptors implicats en una gran varietat de processos fisiològics i amb una gran rellevància com a objectius farmacològics. Alguns receptors específics estudiats inclouen els receptors dels pigments visuals (rodispsina i pigments de con), els receptors muscarínics de l'acetilcolina, i els receptors de la galanina i la serotonina. En el camp de la fototransducció visual, estem interessats en esbrinar l'efecte de les mutacions en els pigments dels fotorreceptors associades a malalties retinals, com la retinitis pigmentosa i la ceguesa nocturna congènita. Pel que fa als receptors muscarínics de l'acetilcolina, estem interessats en el seu paper en la fisiopatologia de la malaltia d'Alzheimer. També s'estudia el potencial rol de l'hetodimerització dels receptors de galanina i serotonina en relació amb la seva possible implicació en la depressió.
L'objectiu de l'equip de Biotecnologia Aplicada és combinar la recerca amb la indústria i el mercat mitjançant el desenvolupament de noves tecnologies basades en bios o biomimètiques i productes d'alt valor afegit. L'equip treballa en col·laboració permanent amb socis industrials per proporcionar solucions en temps real a les seves necessitats. El component "bio" és una part integral de la nostra recerca: s'utilitzen eines bio (enzims), processos bio i materials bio per dissenyar revestiments i teixits funcionals, formulacions cosmètiques, sistemes d'administració de medicaments a nano/micro escala, dispositius mèdics i de diagnòstic, estratègies antimicrobianes/antibiopel·lícules, materials bioactius i compostos. Proporcionem alternatives biotecnològiques per al desenvolupament de materials i la millora de processos industrials en termes d'eficiència, impacte ambiental, consum d'energia i rendiment dels productes, treballant en la interfície de la biotecnologia, la ciència dels materials, la fisicoquímica i l'enginyeria de polímers.

 


 

INFORMACIÓ DE CONTACTE:

 

Pere Garriga:

- Adreça de correu: pere.garriga@upc.edu

- Telèfon: 93 739 86 86

- Fax: 93 739 82 25

 

Tzanko Tzanov:

- Adreça de correu: tzanko.tzanov@upc.edu

- Telèfon: 93 739 85 70

- Fax: 93 739 82 25

 

Adreça: Edifici GAIA, TR14. 

Rambla de Sant Nebridi, 22.

08222, Terrassa

- Referència SGR: 2021SGR0342


Pàgina Web.

Principals indicadors dels darrers anys

  • 19 Investigadors
  • 12Doctors
  • 106Projectes Competitius Europeus i Nacionals
  • 479Publicacions
  • 33 Tesis
  • 648,3Milers d'euros en Transferència de Tecnologia