Comparteix:

ENMA - Enginyeria del Medi Ambient

El grup ENMA pertany a diferents departaments de la UPC, essent també un grup de recerca de l'INTEXTER. L'institut està reconegut com a centre de desenvolupament TECNIO per l'Agència per a la Competitivitat de les Empreses de la Generalitat de Catalunya. ENMA també està reconegut com a grup de recerca consolidat des de 2004. La recerca del grup està subdividida en 5 línies interconnectades amb l'objectiu comú de promoure l'economia circular mitjançant la tecnologia aplicable a diversos sectors industrials i socials, alhora que contribueixen a assolir els objectius de desenvolupament sostenible (ODS). Les principals línies de recerca es centren en:

1. Gestió de l'aigua a la indústria

2. Gestió de l'energia a la indústria

3. Gestió de residus

4. Gestió de projectes

5. Detecció, anàlisi i tractament de contaminants emergents. Totes tenen com a principal impulsora l'economia circular a la indústria. L'anàlisi del cicle de vida ambiental, social (eLCA i sLCA) i també econòmica (LCC) s'utilitza com a eina per a la presa de decisions entre diferents solucions tecnològiques o alternatives i per avaluar la sostenibilitat dels projectes.

La línia de recerca en gestió de l'aigua a la indústria és una de les línies amb les quals el grup té més experiència. Al llarg dels anys, s'han dut a terme diversos projectes centrats en el tractament i reutilització de l'aigua mitjançant l'aplicació de diverses tecnologies (filtració per membranes, electroquímiques, biorreactors). El grup té una àmplia experiència en el tractament de contaminants emergents de les indústries tèxtil i farmacèutica, com ara microfibres o agents blanquejants òptics. Això va obrir la porta a una de les línies de recerca més noves del grup, que es centra en la detecció, anàlisi i tractament de contaminants emergents.

La majoria de les tecnologies de tractament d'aigua estan associades a una demanda energètica que s'ha de cobrir de manera sostenible. En aquest sentit, el grup va començar a investigar l'ús de les bateries dels vehicles elèctrics per emmagatzemar energia. Així és com va sorgir la línia de gestió de l'energia i com pot relacionar nous vectors energètics amb les línies de recerca tradicionals del grup.

Pel que fa a la gestió de residus, el grup ha investigat l'ús de residus agroalimentaris com a adsorbents i coagulants naturals aplicats al tractament i reutilització de l'aigua, així com per a la creació de nous materials.

Finalment, l'aplicació d'eines i tècniques de gestió de projectes és un actiu transversal en qualsevol de les línies de recerca del grup.

 


 

INFORMACIÓ DE CONTACTE:

 

- Adreça de correu: beatriz.amante@upc.edu

- Telèfon: 93 739 86 86

- Adreça: Carrer Colom, 15. 08222, Terrassa

- Referència SGR: 2021SGR0226

 

Pàgina Web.

 

Principals indicadors dels darrers anys

 • 9 Investigadors
 • 4Doctors
 • 65Projectes Competitius Europeus i Nacionals
 • 1.160Publicacions
 • 28 Tesis
 • 184,7Milers d'euros en Transferència de Tecnologia 

Línies de recerca

 • Gestió de l'aigua a la indústria
 • Gestió de l'energia a la indústria
 • Gestió de residus
 • Gestió de projectes
 • Detecció, anàlisi i tractament de contaminants emergents