Comparteix:

DONLL - Dinàmica no Lineal, Òptica no Lineal i Làsers

El nostre Grup de recerca pertany al Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Estem situats a l'edifici de recerca Gaia, al Campus de Terrassa (Rambla Sant Nebridi 22, Terrassa).

El nostre objectiu general és estudiar la naturalesa, els efectes i, en la mesura del possible, les aplicacions tecnològiques dels fenòmens no lineals en els camps de la fotònica, els sistemes complexos i la biofísica. 

Estudiem fenòmens no lineals en els camps de la fotònica i els sistemes complexos. Ens centrem en materials estructurats, com ara cristalls fotònics i mitjans modulats amb guanys/pèrdues, així com en làsers de semiconductors i fotònica ultra-ràpida.

En l'àrea dels sistemes complexos, estudiem xarxes complexes (fonaments i aplicacions), la dinàmica neuronal i les xarxes neuronals utilitzant anàlisi de dades simbòliques i tècniques d'aprenentatge automàtic.

Rebem finançament de l'AGAUR (2021 SGR 00606), l'Agència Estatal d'Investigació (PID2021-123994NB-C21) i la Comissió Europea (H2020-861152).


 


 

INFORMACIÓ DE CONTACTE:

 

- Adreça de correu: cristina.masoller@upc.edu

- Telèfon: 93 739 81 37

- Fax: 93 739 89 23

- Adreça: Rambla Sant Nebridi, 22

                  08222, Terrassa

- Referència SGR: 2021SGR0606


Pàgina Web.

Principals indicadors dels darrers anys

  • 20 Investigadors
  • 9Doctors
  • 130Projectes Competitius Europeus i Nacionals
  • 953Publicacions
  • 60 Tesis
  • 397,9Milers d'euros en Transferència de Tecnologia 

Línies de recerca

  • Fotònica
  • Sistemes complexos
  • Biofísica