Comparteix:

CD6 - Grup de Recerca en Enginyeria Òptica

El CD6 és un centre d'innovació tecnològica de la UPC, que opera en el camp de la Fotònica i l'Enginyeria Òptica. La missió del CD6 és crear nous coneixements mitjançant la recerca aplicada i fer-los arribar al mercat a través de contractes de transferència, llicencia de patents o creació d’empreses spin-off. L’activitat del centre es focalitza en els següents mercats: Indústria 4.0, Salut, Mobilitat, Agricultura de precisió, Sostenibilitat, Indústria de la ciència i les Smart cities.
El centre l’integren persones amb experiència complementària en disciplines com l’òptica, l’electrònica, la mecànica, el big data i machine learning, i el desenvolupament de software/firmware. L’equip de persones del CD6 disposa de capacitats en metrologia òptica, disseny opto-mecànic, prototipatge d’instrumentació i sensors, òptica visual, biofotònica, color i imatge multiespectral, radiometria i fabricació additiva de components òptics, entre d’altres.
El CD6 ha impulsat la creació de fins a 9 empreses spin-off basades en resultats de recerca, i a la vegada, ha ajudat a la posada en marxa de 3 start-up’s promogudes per antics estudiants i ex-treballadors del centre. En l’actualitat, el CD6 disposa d’una incubadora tecnològica oberta a emprenedors externs al centre, als que dona suport en el desenvolupament del MVP (Minimum Viable Product), assessorament en el procés d’industrialització i accés a la xarxa de contactes del centre. Aquesta activitat ha conduït a l’existència d'un ecosistema a l’entorn del CD6, amb una important capacitat d’innovació i de canalització de solucions fotòniques cap al mercat.
El CD6 és membre de diverses plataformes tecnològiques, del European Photonics Industry Consortium (EPIC) i és co-fundador del Southern European Clustser in Photonics and Optics (SECPhO). L’activitat de recerca està reconeguda per la Generalitat de Catalunya a través del suport a Grups de Recerca SGR de l’AGAUR i les activitats de transferència de tecnologia amb el segell TECNIO. El sistema de gestió està certificat amb la ISO9001.

 


 

INFORMACIÓ DE CONTACTE:

 

- Adreça de correu: jaume.castella@upc.edu

- Telèfon: 93 739 83 14

- Fax: 93 739 89 23

- Adreça: Rambla Sant Nebridi, 20

                  08222, Terrassa 

- Referència SGR: 2021SGR1407

 

Pàgina web.

Twitter Linkedin CD6

Principals indicadors dels darrers anys

  • 43Investigadors
  • 18Doctors
  • 177Projectes Competitius Europeus i Nacionals
  • 1.060Publicacions
  • 49 Tesis
  • 2.273Milers d'euros en Transferència de Tecnologia 

Línies de recerca

La llum és un element que ha estat present des de sempre i que ha ha influït decisivament en les nostres vides i en el nostre desenvolupament econòmic. Les aplicacions de la llum abasten grans camps de l’activitat humana com els que es descriuen en aquesta pàgina. El CD6 és un centre que desenvolupa activitats de recerca encaminades a aplicacions reals que aporten solucions i valor afegit a la societat i al teixit industrial.

En els darrers anys, l’òptica ha vehiculat una àmplia varietat de noves aplicacions no invasives que, especialment en l’àmbit de la medecina, permeten desenvolupar noves eines de diagnòstic, teràpies o tècniques quirúrgiques. Al CD6 estem contribuïnt a produïr avenços en els camps de la imatge 3D d’alta resolució, la oftalmologia o la nova instrumentació mèdica, entre d’altres.
El gran ventall de nous sensors òptics disponibles comercialment s’ha convertit en una valuosa font de informació que ha revolucionat la indústria. L’adquisició d’informació a temps real, la visió en zones allunyades de l’espectre visible o les càmeres d’alta resolució o alt rang dinàmic, són exemples de dispositius que han creat un enorme impacte en processos industrials. Altres exemples de sensors òptics els trobem en els sistemes d’observació de la Terra, en dispositus de seguretat o en equips per a la detecció de contaminants.
Els sistemes d’il·luminació són presents en una gran varietat d’entorns: enllumenat públic, automòbils, sistemes de senyalització de tràfic, etc. De la mateixa manera, cada cop és més habitual que tot tipus de dispositius equipin displays o pantalles per proporcionar informació. Trobem displays des dels plafons d’informació en les autopistes fins a telèfons mòbils. Aquests sistemes s’han de dissenyar per tal de combinar funcionalitat amb un consum energètic reduït. L’aparició de LEDs cada cop més eficients, noves pantalles OLED o dispositius de imatge 3D, serà una constant en un futur proper. La Per altra banda, la llum que ens arriba del Sol és una font d’energia que tot just s’ha començat a aprofitar. La utilització de sistemes que aprofitin eficientment l’energia solar tèrmica o fotovoltaica tindran un enorme impacte en la sostenibilitat i conservació del medi ambient. En aquest camp al CD6 tenim experiència en la caracterització de fonts de llum, en el disseny de sistemes d’il·luminació (interiors de vehicles, enllumenat públic, etc.) o de sistemes de senyalització (semàfors, plafons en autopistes, etc.)
La incorporació de dispositius òptics per al control i mesura d’una gran varietat de processos productius ha esdevingut un fet clau per a la productivitat i competitivitat de les empreses. Garantir la qualitat dels productes fabricats o retallar costos durant els processos de manufactura són elements decisius que contribueixen a la generació de riquesa. Per altra banda, la utilització de tecnologies òptiques com el làser, ha obert la porta a millorar processos de tall o soldadura o a la fabricació de components mecànics a escala micromètrica.
La seguretat és un dels elements quotidià en el que les tecnologies òptiques i fotòniques poden jugar un paper clau. Àrees com la seguretat en la conducció de tot tipus de vehicles, sensors de pol·lució i contaminants, el control de la qualitat d’aliments, la biometria o la vigilància de fronteres, són qüestions de cabdal importància a les que els dispositius òptics poden donar sortida de forma efectiva.
Tenint en compte el gran impacte que les tecnologies òptiques han generat en tots els àmbits de l’activitat humana, la fabricació de components i sistemes òptics ha esdevingut un sector industrial emergent que creixerà de manera important en els propers anys. El desenvolupament de nous processos productius o l’estudi de les propietats òptiques i fotòniques de nous materials serà un dels agents generador de canvi a tots els nivells.